Ruutulaudan lumoissa

Kansi Ruutulaudan lumoissa

Suomen tehtäväniekat ry 1999

ISBN 951-95112-2-9

144 sivua
77 tehtävää
7 valo- ja piirroskuvaa

Taitto: Hannu Harkola
Kansi: Jorma Hinkka

Eero Saarenheimo: Ruutulaudan lumoissa

Suomalaisen tehtäväshakin historia on tähän päivään asti ollut varsin hajanaisesti dokumentoitu. Yksityisistä arkistoista tihkuneiden tiedonjyvien lisäksi tarjolla ei ole ollut kokonaiskuvaa menneistä vaiheista. Tämän puutteen korjaa professori Eero Saarenheimon uunituore teos Ruutulaudan lumoissa. 

Kirjan sisällöstä kertovat pääotsikot: Tehtäväshakin vaiheita – Tehtäväshakki juurtuu Suomeen – Ruutulaudan lumoissa – Puolen vuosisadan takaista satoa. 

144-sivuisen kirjan tekijä täyttää kesäkuussa kunnioitettavat 80 vuotta. Hänen yli kuusi vuosikymmentä jatkunut tehtäväharrastuksensa on sisältänyt mm. laadintaa, järjestötehtäviä ja tehtävähistorian tutkimista.

Ruutulaudan lumoissa vie lukijan aluksi arabialaiseen kulttuuriin, jossa ensimmäiset shakkitehtävät syntyivät. Sieltä harrastus kulkeutui 1100-luvulla vähitellen Eurooppaan, ensin Espanjaan ja Italiaan.

Yleisen historiaosuuden jälkeen siirrytään tehtäväshakin alkuvaiheisiin Suomessa. Saarenheimo on tutkinut tarkkaan mm. sanomalehtiemme ensimmäisiä shakkipalstoja, joissa tehtävillä oli usein merkittävä osuus. Tuolloin, 1800-luvun lopussa, julkaistiin ensimmäiset kotimaiset shakkitehtävät, jotka kirja myös esittelee. Vähitellen alettiin kiinnittää huomiota yksinkertaisiin teemoihin ja laadinnan eri koulukuntiin, solmittiin kansainvälisiä yhteyksiä ja omaksuttiin vaikutteita eri suunnilta. Kaikki tämä vakiinnutti harrastusta ja loi pohjaa Suomen tehtäväniekkojen perustamiselle v. 1935. 

Kirjan tekijän oma tehtäväharrastus alkoi 1930-luvun alussa, sopivasti juuri ennen ST:n perustamista. Yhdistyksen synnyn myötä alkoivat säännölliset kokoontumiset ja kilpailutoiminta. Näissä vaiheissa Saarenheimo oli aktiivisesti mukana ja kirja kuvaa eloisasti tätä aikaa sekä sen ajan niekkoja. Saamme tietää keitä nämä nyt lähinnä niminä tutut tehtävien harrastajat olivat, millaisissa oloissa kokoonnuttiin ja mitä aiheita kokouksissa käsiteltiin. Saarenheimo on tavannut useita tehtäväshakkimme merkkimiehiä, mm. Johannes Öhquistin, Aleksis Rautasen, Pentti Solan, Leo Valven ja Arnold Hindsin. 

Kirjoittajan omia tehtäviä käsittelevässä osassa on 58 tehtävää. Näistä 15 on kahden siirron matteja, kolmisiirtoisia on 28, itsematteja seitsemän, apumatteja kuusi, pakkomatteja ja lopputehtäviä molempia yksi. Tehtäväshakin historiaa käsittelevässä osuudessa on 19 tehtävää.

Kari Valtonen on kommentoinut mattitehtävät ja Jorma Paavilainen muut tehtävät. Taiton on tehnyt Hannu Harkola. Tarkat teema-, henkilö- ja lähdeluettelot tekevät kirjasta myös mainion hakuteoksen. 

Eero Saarenheimon pitkäaikainen harrastus ja sujuva kynä ovat tuottaneet nautinnollisen teoksen, joka on välttämätön kaikille tehtäväshakistamme kiinnostuneille.

Jorma Paavilainen, ST 2/1999

Comments are closed.