Suomen Tehtäväniekkojen säännöt

Suomen Tehtäväniekkojen säännöt

 1. Yhdistyksen nimi on Suomen Tehtäväniekat r.y. ja sen kotipaikka Helsinki.
 2. Yhdistyksen tarkoituksena on shakki- ja lopputehtävien harrastuksen levittäminen Suomessa ja kotimaisten tehtäväharrastajien etujen ajaminen panemalla toimeen kansainvälisiä ja kotimaisia tehtäväturnauksia, tarkkaamalla laadinta- ja ratkaisukilpailuja, järjestämällä esitelmätilaisuuksia, perustamalla kirjasto jäsenten käytettäväksi ja edustamalla kotimaisia tehtäväshakin harrastajia kansainvälisissä asioissa.
 3. Jäseneksi otetaan jokainen hyvämaineinen Suomen kansalainen, jonka johtokunta hyväksyy. Valitus johtokunnan päätöksestä voidaan kuitenkin tehdä vuosikokoukselle, jonka 3/4 äänten enemmistöllä ratkaisee asian.
 4. Johtokunnan esityksestä vuosikokous voi kutsua yhdistyksen tarkoitusta erityisesti edistäneen henkilön kunniajäseneksi. Vakinainen jäsen suorittaa yhdistykselle kertakaikkiaan vuosikokouksessa määrätyn jäsenmaksun.
  Huomattavasti lahjoituksillaan yhdistystä tukenut voidaan ottaa kannattajajäseneksi.
  Vuosijäsen maksaa yhdistykselle sisäänkirjoitusmaksun ja vuosimaksun, joiden suuruus määrätään vuosikokouksessa.
 5. Johtokuntaan, joka hoitaa yhdistyksen juoksevia asioita, vuosikokous valitsee: puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, sihteerin, taloudenhoitajan ja kirjastonhoitajan sekä kaksi varajäsentä yhdeksi vuodeksi kerrallaan. Johtokunta on päätösvaltainen, jos vähintään neljä jäsentä on kokouksessa läsnä.
 6. Puheenjohtaja johtaa keskustelua yhdistyksen ja johtokunnan kokouksissa sekä edustaa yhdistystä. Hänen ollessa estynyt varapuheenjohtaja astuu hänen tilalleen. Molempien ollessa estyneitä kokouksen on keskuudestaan valittava tilapäinen puheenjohtaja.
  Sihteeri järjestää kokoontumistilaisuuksien ohjelmaa, pitää kokouksissa pöytäkirjaa, laatii vuosikokoukselle vuosikertomuksen ja hoitaa yhdistyksen kirjeenvaihtoa ja tiedotustoimintaa ja arkistoa.
  Taloudenhoitaja perii maksut, pitää jäsenluetteloa johtokunnan puolesta ja hoitaa yhdistyksen rahavaroja.
  Kirjastonhoitaja kartuttaa yhdistyksen kirjastoa sekä jättää vuosikokoukselle kertomuksen toiminnastaan.
 7. Tilivuotena on kalenterivuosi.
  Tilejä ja hallintoa tarkastamaan vuosikokous valitsee kaksi tilintarkastajaa ja yhden varatilintarkastajan, joille tilit, taloudenhoitajan kertomus, johtokunnan pöytäkirjat ja vuoden asiapaperit sekä kirjastonhoitajan kertomus on jätettävä viikkoa ennen vuosikokousta ja jotka vuosikokoukselle antavat kirjallisen lausunnon.
 8. Johtokunta kutsuu yhdistyksen koolle tiedotuksella, joka on julkaistava edellisen vuosikokouksen määräämässä aikakausi- tai sanomalehdessä viimeistään 10 päivää aikaisemmin.
  Vuosikokous, jossa yhdistys päättää johtokunnastaan ja hallinnostaan, on pidettävä tammi-helmikuun aikana ja käsitellään siinä seuraavat asiat:
  1. Esitetään johtokunnan ja tilintarkastajain kertomukset,
  2. päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle,
  3. valitaan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri, taloudenhoitaja ja kirjastonhoitaja sekä kaksi varajäsentä,
  4. valitaan tilintarkastaja ja varatilintarkastaja,
  5. määrätään jäsenmaksun suuruus,
  6. käsitellään muut asiat, jotka on esitetty johtokunnalle viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta. Jäsenten äänioikeutta voi kokouksessa käyttää myös laillisesti valtuutettu asiamies, joka kuitenkaan ei voi äänestää kolmea useammalla valtakirjalla.
 9. Jäsenen, joka haluaa vuosikokouksessa ratkaistavaksi esittää jonkun asian, on jätettävä johtokunnalle kirjallinen ehdotus kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.
 10. Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja sihteeri tai taloudenhoitaja yhdessä.
 11. Jos yhdistys purkautuu tai lakkautetaan, sen omaisuus on käytettävä yhdistyksen kokouksessa määräämään tehtäväshakkia edistävään tarkoitukseen.
 12. Muissa kohdin noudatetaan yhdistyslain määräyksiä.

Comments are closed.