Kansallisen tehtäväshakkituomarin arvon ohjesääntö

Kansallisen tehtäväshakkituomarin arvon ohjesääntö

Kansallisen tehtäväshakkituomarin arvon antaa Suomen Tehtäväniekkain vuosikokous suomalaisille tehtäväshakin tunnetuille harrastajille, jotka ST:n tehtäväshakillisen toimikunnan enemmistön harkinnan mukaan ovat tyydyttävästi tuominneet loppuun vähintään kolme kansallista tai yhden kansainvälisen ja yhden kansallisen tehtäväkilpailun. Lausunnoton, samoin kuin toisen tai toisten kanssa yhteisesti annettu tuomio otetaan lukumäärälaskuissa huomioon 3/4, 1/2 tai 1/4 kertana, pikatuomio voidaan ottaa huomioon enintään 1/4 kertana. Kansallisen tehtäväshakkituomarin arvoon liitettävät pätevyysalat ovat 2-siirtois-, 3-siirtois-, monisiirtois-, lopputehtävä-, apumatti-, itsematti-, satushakki- ja shakki-matemaattisten tehtävien tuomari, ja lisäksi mattitehtävissä ovat erotettavissa muoto- (=mattikuvio- tai böömiläiset) ja sisällys (=loogiset ja muut idea-) tehtävät. Tuomarin arvon saaneen pätevyysalan laajentaminen tai supistaminen tapahtuu ST:n tehtäväshakillisen toimikunnan annettua asiasta lausuntonsa ST:n vuosikokouksen päätöksin.

(Hyväksytty SKSL:n edustajiston kokouksessa 17.11.1968, muutettu ST:n vuosikokouksessa 18.2.2023)

Comments are closed.