Kansallisen tehtävämestarin arvon ohjesääntö

Kansallisen tehtävämestarin arvon ohjesääntö

Kansallisen tehtävämestarin arvon antaa Suomen Tehtäväniekkain laillinen kokous suomalaisille tehtävänlaatijoille. Jokaisella Suomen Tehtäväniekkain jäsenellä on oikeus ehdottaa yhdistyksen johtokunnalle uusia kansallisia tehtävämestareita. Johtokunnan kehotuksesta on ehdokkaan arvon saamiseksi jätettävä ST:n tehtäväshakilliselle toimikunnalle joukko näytetehtäviään, joiden lukumäärän alaraja määräytyy ehdokkaan FIDE-albumeihin saamien tehtävien määrän mukaan seuraavasti:

Albumitehtäviä012345678910
Näytetehtäviä50454035302520151050
joista menestyneitä109876543210

Näytetehtävien tulee olla korkeata kansallista tasoa. Niihin ei saa sisältyä FIDE-albumeissa julkaistuja tehtäviä. Menestyneellä tehtävällä tarkoitetaan palkintoa, kunniamainintaa tai mainintaa arvokilpailuissa. Lopputehtävät arvostetaan 1,5-kertaisina ja yhteistehtävät kunkin laatijan osuuden mukaisesti.  Yhteistehtäviä saa vaadituista määristä olla korkeintaan 20 %.

Tehtäväshakillinen toimikunta antaa johtokunnalle kirjallisen lausunnon. Lausuntoa laadittaessa voidaan ottaa huomioon ehdokkaan laadinnallisen tason lisäksi mm. harrastuksen kestävyys, tehtäväteorian tuntemus, tutkimustyö, tehtäväalan kirjoitelmat, tuomitsemiskokemus, ratkaisemistaito, yleinen oman alan tehtävien tuntemus, muu toiminta tehtäväshakin hyväksi jne.

Puoltavan lausunnon jälkeen päättää ST:n laillinen kokous arvon myöntämisestä.

Arvo on pysyvä ja se voidaan antaa myös post mortem, mikäli ehdotus on tehty ehdokkaan eläessä.

Mikäli tehtäväshakin alalle kehitetään laatijoiden tehtävätuotantoa ja -toimintaa punnitseva pistelaskujärjestelmä, sitä voidaan käyttää apuna ehdokkaita asetettaessa ja lausuntoja annettaessa.

Ehdokkuus- ja lausuntoasiat käsitellään luottamuksellisina.

Tämä ohjesääntö on hyväksytty Suomen Tehtäväniekat r.y:n vuosikokouksessa 24.2.1973 ja Suomen Keskusshakkiliiton vuosikokouksessa 18.3.1973. Muutettu ST:n vuosikokouksessa 26.2.2022.

Comments are closed.