Valve

LEO VALVEN KIERTOPALKINTO

Tehtäväillassa 7.5.1974 luovutti Leo Valven sisar, rouva Irma Hein Suomen Tehtäväniekoille hopeisen pokaalin vuosittain jaettavaksi, Leo Valven nimeä kantavaksi kiertopalkinnoksi. ST:n johtokunta päätti, että palkinnon säännöt vahvistetaan vuoden 1975 vuosikokouksessa ja että sen saa siihen saakka ensimmäiseksi haltuunsa Matti Myllyniemi (Pori), joka on hoitanut Valven tehtävien kokoelmaa ja toimittanut 136 Valven tehtävää sisältävän kirjasen (Matti Myllyniemi: ”Leo Valve”, ST 1973). – Valven syntymästä tuli 4.5.74 kuluneeksi 60 vuotta.

1. Jokaisella Suomen Tehtäväniekkain (ST) jäsenellä on oikeus 5. päivään tammikuuta mennessä (postileiman päivämäärä) ST:n puheenjohtajalle tai sihteerille osoitetussa kirjeessä nimetä yksi ehdokas kiertopalkinnon saajaksi edellisen vuoden toiminnan perusteella. Ehdotuksen perustelut ovat suotavia.
ST:n johtokunta tekee ehdotuksensa, joka saa sisältää enintään yhden varaehdokkaan, ST:n vuosikokoukselle. Tämä päättää yksinkertaisin ääntenenemmistöin, saa kiertopalkinnon haltuunsa seuraavaan vuosikokoukseen asti.

2. Kiertopalkinto annetaan henkilölle, joka on edistänyt tehtäväshakkitoimintaa erityisesti LEO VALVEn hengessä. Tähän kuuluvat tasavertaisina

  • laatiminen nimenomaan uusin ideoin,
  • tehtäväshakin johto- ja tuomarityö,
  • tehtäväshakista kirjoittaminen ja
  • laatijoiden, erityisesti uusien, kannustaminen ja opastaminen.

3. Kiertopalkinnon sama henkilö voi saada haltuunsa uudelleen vasta kuuden vuoden kuluttua edellisestä kiinnityksestä.

4. Palkintoon kaiverretaan vuosiluku ja saaja joko tämän tai ST:n kustannuksella.

5. Kaiverrusalan tultua täyteen ST:n vuosikokous päättää kiertopalkinnon kohtalosta. Tästä ST:n johtokunnan on tehtävä ehdotus jo edelliselle vuosikokoukselle.

6. Näiden sääntöjen muuttaminen tapahtuu ST:n vuosikokouksessa. Siihen tarvitaan 3/4 annetuista äänistä.  

1974 Myllyniemi Matti
1975 Hannelius Jan
1976 Virtanen Kauko
1977 Heinonen Erkki
1978 Kaila Osmo
1979 Harkola Hannu
1980 Korhonen Mika
1981 Myllyniemi Matti
1982 Perkonoja Pauli
1983 Hannelius Jan
1984 Valtonen Kari
1985 Hurme Harri
1986 Heinonen Unto
1987 Sarén Ilkka
1988 Kaila Osmo
1989 Kallio Timo
1990 Harkola Hannu
1991 Paavilainen Jorma
1992 Pitkänen Jorma
1993 Tanner Henry
1994 Praski Seppo
1995 Grönroos Mikael
1996 Kallio Timo
1997 Heinonen Unto
1998 Virtanen Kauko
1999 Harkola Hannu
2000 Valtonen Kari
2001 Tanner Henry
2002 Sokka Hannu
2003 Ylijoki Marko
2004 Mänttä Teppo
2005 Turner Neal
2006 Perkonoja Pauli
2007 Ristoja Thomas
2008 Norri Joose
2009 Karhunen Kari
2010 Tanner Henry
2011 Syväniemi Janne
2012 Solja Kenneth
2013 Valtonen Kari
2014 Pitkänen Jorma
2015 Parkkinen Antti
2016 Grönroos Mikael
2017 Harkola Hannu
2018 Ristoja Thomas
2019 Marlo Terho
2020 Heinonen Unto
2021 Olin Per
2022 Heimo Olli
2023 Tikka Paavo


Thomas Ristoja palkittiin v. 2018 
Terho Marlo sai pokaalin 16.2.2019

Comments are closed.